25 de febr. 2013

Després d'escombrar

S'ajupia a esnifar la ratlla de pols que mai acaba d'entrar al recollidor.